Bun venit

Clubul Copiilor Fălticeni este un loc în care se îmbină utilul cu plăcutul, este un loc în care tinerii încercă să exploreze noi orizonturi, să descopere, să realizeze ceea ce le place, să-şi direcţioneze activitatea dintr-o perspectivă a viitorului, bineînţeles aceştia fiind coordonaţi, cu multă tenacitate, de către totalitatea cadrelor didactice.

ccfalticeni-4

IMPORTANT!

 

 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Metodologie mobilitate pers did 2019_2020

colocviile educatiei 2018

În oraşul nostru activitatea extraşcolară nu a fost neglijată. Instituţia denumită în prezent  Clubul Copiilor şi Elevilor Fălticeni,  a luat fiinţă prin decizia nr. 85 din 26 februarie 1960, sub titulatura “Casa Pionierilor”, tutelată de Sfatul Popular al raionului Fălticeni. Până în 1989 a purtat denumirea de „Casa Pionierilor ”, iar din ianuarie 1990, prin reorganizarea unor activităţi, s-a transformat în club al copiilor, unitate ce îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea Învăţământului, Statutul Personalului Didactic, precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Palatelor şi cluburilor copiilor.
Din 1990, funcţionam la adresa din str. Republicii nr. 28, sub denumirea actuală, “Clubul Copiilor şi  Elevilor”  Fălticeni.

Începând cu 1 aprilie 2007, instituţia s-a mutat intr-un nou sediu, situat pe strada Aleea Căminului nr. 2, din Fălticeni. Clădirea în care ne-am mutat are suprafaţă utilă de 1500 m2, fiind structurata pe 3 nivel (parter + 2 ).

Spaţiul destinat activităţilor este amenajat în 15 săli de cerc   şi laboratoare, precum şi o sală de festivităţi care utilizează spaţiul cercului de dans popular,  unde se promovează şi se desfăşoară activităţile comune clubului.

Sediul  nou este spaţios, modern, în care, pe lângă sălile de cerc nou amenajate, s-a înfiinţat o colecţie etnografică cu obiecte tradiţionale din zona Fălticeni, unică în oraş, unde copiii de la şcolile din Fălticeni vor putea lua contact direct cu tradiţiile locului.

ccfalticeni-3 Cele 15 cadre didactice (10 norme) din cele două  comisii metodice îşi  desfăşoară activitatea conform programelor proprii  în 15 cercuri.

Se realizează activităţi diverse şi variate, implicând copiii de la toate şcolile din oraş, prin acestea, cadrele didactice din club arătându-şi permanent preocuparea  de îmbunătăţirea frecvenţei la cercuri şi de găsirea de noi metode de atragere a copiilor către club.

Clubul Copiilor şi Elevilor Fălticeni cuprinde o populaţie şcolară destul de numeroasă, elevii provenind de la grădiniţele, şcolile şi liceele aflate în apropierea instituţiei, dar şi de la instituţii şcolare din satele şi comunele apropiate.

Evaluările efectuate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava cu ocazia diferitelor inspecţii tematice au evidenţiat preocuparea pentru calitate a cadrelor didactice de la C.C.E. Fălticeni, clubul nostru situându-se pe poziţii fruntaşe, atât în ce priveşte rezultatele obţinute de-a lungul anilor în concursuri şi manifestări culturale şi ştiinţifice, cât şi în privinţa domeniilor funcţionale ale unităţii. Ca o dovadă a celor afirmate mai sus amintesc numai că în ultimul an şcolar încheiat, respectiv 2012-2013 s-au obţinut peste 250 de premii judeţene, interjudețiene, regionale, naţionale şi internaţionale.

ccfalticeni-3 S-a creat  o tradiţie în a organiza anual o serie de evenimente care întăresc imaginea Clubului. Astfel  în fiecare an după obişnuita perioadă de publicitate organizăm o deschidere festivă a cursurilor, prilej cu care sunt prezentate performanţele anului anterior, noua ofertă pentru anul în curs şi  are loc un spectacol muzical – coregrafic.

Fiind  o unitate şcolară cu profil orientat către activităţile extraşcolare,  numărul activităţilor care se desfăşoară anual cu ocazia diverselor evenimente  este foarte mare. Amintim doar câteva dintre acestea : 1 Decembrie(spectacol folcloric),  Sărbătorile de iarnă(colinde, urături, spectacol de obiceiuri populare), 15 Ianuarie (recital de poezii), 8 Martie (spectacol şi carnaval), 1 Iunie (expoziţii, concursuri, desene).

Clubul organizează anual Festivalul Naţional  de Folclor „Şezătoarea copiilor” aflat  la a IX – a ediţie.

Un eveniment care tinde să devină tradiţie, este participarea la Zilele Oraşului cu diverse activităţi.

Activitatea tehnico-aplicativă şi ştiinţifică completează paleta „tradiţiilor” Clubului  prin concursuri  la care se participă la fiecare sfârşit de an şcolar, de nivel judeţean, interjudeţean şi naţional (concursul de ecologie, orientarea turistică, chimie aplicată, informatică, karting, rachetomodele, navomodele).

Valorile Clubului sunt promovate prin intermediul acţiunilor desfăşurate atât la nivel judeţean cât şi naţional.