Anunt concurs

Clubul Copiilor Fălticeni organizează concurs pentru ocuparea postului de muncitor (cu atribuții de îngrijitor) pe durată nedeterminată.

Concursul va avea loc în data de 25.03.2014, ora 11.00, la sediul unităţii din Fălticeni, str. Aleea Căminului numărul 2.

Condiţii necesare :

  • studii generale;
  • persoană de sex feminin, cu aspect agreabil;
  • să manifeste interes pentru a lucra cu copiii, să fie afectuoasă;
  • experienţă şi calificare în domeniu;
  • să cunoască sarcinile din fişa postului, să aibă disponibilitate să le realizeze .

Relaţii privind bibliografia, tematica de concurs şi înscrierea se pot obţine de la sediul unităţii, telefon 0230 / 542472 .

Concursul va avea loc în data de 25.03.2014, ora 11.00, la sediul unităţii şi va consta în:

  • probă practică;
  • interviu.

Dosarul cu documentele necesare pentru înscrierea la concurs se poate depune la secretariatul institutiei pâna la data de 21.03.2014.

Bibliografie – Concurs Post | Conditii de Participare – Concurs Post | Documente Necesare – Concurs Post

likeheartlaughterwowsadangry
0