Înscrieri pentru an școlar 2023-2024

Oferta educationala CCF 2023-2024

Anul acesta vă oferim posibilitatea înscrierii on-line a copiilor dumneavoastră la activităţile de cerc.

Veţi putea realiza înscrierea copilului dvs. la activităţi, evitând deplasarea la sediul nostru!

Vă rugăm să completaţi formularul de mai jos pentru înscrierea la una dintre activităţile gratuite oferite de Clubul Copiilor Fălticeni în anul şcolar 2022-2023, accesând link-ul de mai jos:

inscriere CCF 2023-2024

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Atentie !     Inscrierea va fi definitivă doar atunci când va fi trimisă și cererea de înscriere, în una din variantele posibile:

– varianta clasică :

  • Veniţi la sediul nostru în perioada 01 – 15 septembrie 2023 între orele 09.00-15.00 si completati cererea printată anexând copie de certificat de nastere sau carte de identitate a elevului. Un cadru didactic va prelua cererea dvs. la intrarea în unitate.   ___________________________________________________________________

– varianta on-line :

1.descărcați cererea de înscriere

2.tipăriți cererea de înscriere (la o imprimantă,  pentru cunoscători , cererea se poate edita în word și semna în paint, evitându-se astefel folosira imprimantei , după care se poate transforma în format pdf)

3.după ce ați completat documentul, îl scanați sau fotografiați și apoi îl trimiteți, printr-un email, impreuna cu o copie de certificat de nastere sau carte de identitate a elevului, la următoarea adresă :

falticeniclubulcopiilor@gmail.com

(În subiectul mailului, vă rugăm să scrieți numele elevului care dorește să se înscrie !)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

formular inscriere la Clubul Copiilor Falticeni (format pdf)

CERERE-incriere-club-falticeni-2023-2024

formular inscriere la Clubul Copiilor Falticeni (format word)

CERERE-incriere-club-falticeni-2023-2024

_________________________________________________________

_________________________________________________________

NORME DE PROTECȚIA MUNCII ȘI DE COMPORTARE ÎN INCINTA CLUBULUI COPIILOR

Pentru evitarea posibilelor accidente/incidente în incinta CLUBUL COPIILOR FĂLTICENI, se vor respecta cu strictețe următoarele reguli:

ØPărinții/însoțitorii  se  vor  asigura  că  elevul  a  fost  preluat  de  cadrul  didactic  coordonator  de  cerc  pentru desfășurarea activității educaționale;

ØCopiii care au venit însoțiți de părinți, bunici sau alte rude sau prieteni de familie vor fi instruiți să-și aștepte însoțitorul și să nu părăsească instituția neînsoțiți;

ØNu se va atinge, sub niciun motiv-părți component ale instalației electrice. Defecțiunile sesizate la funcționarea aparatelor electrice din dotarea cercului vor fi anunțate profesorului coordonator de cerc;

ØInstalațiile sanitare vor fi folositeînmod corespunzător și civilizat. Inaintea intrării în sala de clasă elevul își va spăla mâinile cu săpun la grupul sanitar de pe palierul unde se află cercul și/sau își va dezinfecta mâinile;

ØEste interzisă alergarea în interiorul clădirii, precum și desfășurarea oricăror activități ce pot afecta desfășurarea orelor de curs;

ØDeplasarea în curte și pe scări se face cu atenție; nu este admisă cățărarea pe pervazurile geamurilor/ pe garduri/ balustrade / bănci / copaci;

ØÎn sălile de curs vor fi respectate normele specific activității care se desfășoară, norme ce le vor fi aduse la cunoștință elevilor de către profesorul îndrumător de cerc;

ØÎmi asum obligaţia ca fiul/fiicasă frecventeze pe toată perioada anului şcolar cursurile cerculuipentru  care  am optat, în conformitate cu orarul stabilit. Elevii care absentează nemotivat de 2-4 sau mai multe ori într-un semestru pot fi excluși de lacursuri. În situația în care, din motive de sănătate sau alte motive întemeiate elevul va lipsi la mai mult de o sesiune a cercului, absența trebuie anunțată coordonatorului de cerc;

ØNerespectarea acestor reguli conduce la excluderea elevului de la cursurile Clubului CopiiilorFalticeni!

Ø Clubului Copiiilor Falticeni  este degrevat de orice responsabilitate în situația producerii unui accident cauzat de nerespectarea normelor de mai sus!

ØÎmi exprim acordul cu privire la utilizarea și procesarea datelor cu caracter personal de către Clubului CopiiilorFalticeni,  cf. Regulamentului  (UE)  679/2016,  cunoscut  drept  Regulamentul  General  privind  Protecția  Datelor Personale(GDPR).

ØImi exprim acordul cu privire la participarea fiului/fiicei mele la activități de predare on-line în situații de suspendare a cursurilor cauzate de factori externi sau  de acte normative care prevăd această stare;

ØÎn consecință, sunt de acord și mă angajez să respect condițiile stabilite de Clubului Copiiilor Falticeni,  unitate  de învățământ de statspecializată în activități extrașcolare;

ØPrin prezenta declar că voi respecta regulamentul instituției de învățământ și

oSunt de acord cu publicarea de imagini de la activitățile de cerc în care apare și fiul/fiica mea

oNu sunt de acord cu publicarea de imagini de la activitățile de cerc în care apare și fiul/fiica mea

 

likeheartlaughterwowsadangry
0