Geologie / Ecologie

Cercul de geologie oferă o multitudine de beneficii , menţionand:

  • pregătirea copiilor, în colaborare cu şcoala şi familia pentru formarea şi afirmarea personalităţii individuale, autonome şi creative;
  • aprofundarea şi extinderea cunoştinţelor obţinute în procesul de predare-învăţare, potrivit vocaţiei fiecărui copil, prin activităţi complementare celor desfăşurate în şcoală;
  • stimularea spiritului de investigaţie şi creativitate, a întrajutorării specifice lucrului în echipă;

Coordonator cerc : Prof. dr. Marcel Porof


likeheartlaughterwowsadangry
0