Datini si Obiceiuri la Romani

Într-o lume a informatizării, a vitezei, a noului, în care de cele mai multe ori se promovează producţia de masă şi kitch-ul, adevăratele valori culturale, comori inestimabile ale unui popor, încep să se piardă, să se uite undeva, într-un loc periferic, asemeni unei vechi lăzi de zestre. Cu toţii ştim că există, dar este acolo, departe, în casa bunicilor de la ţară.

Nordul Moldovei şi Bucovina reprezintã, pentru mulţi dintre noi, conştiinţa valorilor culturale şi istorice, a celor cu caracter etnografic, religios, vatră a obiceiurilor şi tradiţiilor cuprinse în această zonã istoricã. Prin acest proiect ne-am propus să valorizăm tradiţiile şi obiceiurile acestei regiuni istorice în contextul socio-cultural actual, când influenţa mass-mediei promovează în rândul tinerilor împrumuturi din diverse culturi. Tradiţiile noastre, moştenite din moşi-strămoşi, trebuie să fie preluate şi transmise următoarelor generaţii, pentru a cultiva în rândul elevilor dragostea pentru frumos şi autentic. Arta populară trebuie cunoscută, trebuie conservată şi, mai ales, trebuie practicată.
Chiar dacă trăim într-o lume mereu în schimbare, cu ritmuri de viaţă din ce în ce mai alerte, mai există totuşi şi lucruri care vor rămâne vii în memoria colectivă ca o constantă a vieţii spirituale. Printre acestea, tradiţiile, obiceiurile, ritualurile de trecere.

Şi acestea ne definesc ca popor, făcându-l unic, statornic şi nemuritor în pofida scurgerii timpului. Tradiţiile şi obiceiurile sunt manifestări păstoreşti – mari spectacole, dar dincolo de aceasta înglobează acele înţelesuri profunde asupra relaţiei omului cu natura, a relaţiilor interumane, a raportului cu viaţa socială.

Tradiţia reprezintă ansamblul de datini, obiceiuri, credinţe, care se statornicesc în cadrul unor grupuri sociale şi care se transmit din generaţie în generaţie. Obiceiul este o deprindere consacrată, comună unui popor sau comunităţi, este o manifestare culturală inedită şi originală care nu e similară pe tot cuprinsul ţării. Acestea circumscriu specificul neamului nostru.

Valorificarea acestui bogat cumul de valori, prin educaţie, este unul dintre cele mai importante elemente care contribuie la formarea identitãţii naţionale. În plus, pentru că societăţile democratice depind de schimbul liber si deschis de opinii, valorile culturale trebuie promovate şi prin încurajarea gândirii critice, toleranţei şi atentei cântăriri a dovezilor. Astfel, practica dezbaterilor îi pregăteşte pe tineri să acţioneze şi să participe inteligent în viaţa socială, să accepte diversitatea de opinii, să investigheze şi să analizeze probleme importante ale lumii contemporane, să fie critici şi constructivi în abordările asupra unui subiect.

Prin realizarea acestui proiect nu se doreşte o schimbare majoră a percepţiilor naţionale asupra tradiţiilor şi obiceiurilor neamului românesc, ci o sensibilizare a noastră, a tuturor, o abordare diferită a unei teme de actualitate.

regulament

likeheartlaughterwowsadangry
0