FOTOCINECLUB – Redacție de presă Radio/TV

Cercul Foto cineclub propune să educe gustul tinerilor pentru frumos, să-i familiarizeze cu aparatura fotografică și cu tehnicile de prelucrare a imaginilor. Fotografia este o parte din lumea noastră vizuală, ea este o provocare de a exersa pentru a ne dezvolta latura artistică și cultura vizuală, pornind de la stăpânirea tehnicii fotografice. De aceea conținutul nu se constituie într-un sistem, profesorul și elevii săi putând lărgi una sau alta din teme, în funcție de ultimele descoperiri în domeniu și de acces la acestea prin literatura de specialitate, internet și altele, cu singura condiție de atingere. obiectivele impuse prin instruire. La sfârșitul primului an de studiu, elevii trebuie să-și însușească cunoștințele și deprinderi referitoare la modul de funcționare, utilizare și întreținere a aparatului fotografic.

                                                 Coordonator cerc: prof. Mihaela Buculei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

likeheartlaughterwowsadangry
0