ANUNȚURI

 

Anunt organizare examen promovare treapta muncitor II

 

În perioada 21-23 octombrie 2022, Clubul Copiilor Fălticeni, organizează două concursuri de interes național și regional:

 1. Concursul Național de ecologie și protecția mediului ” O lume mai curată, o lume mai bună” ediția a XIII –a , activitate înscrisă în CAEN pe 2022, secțiunea D, poziția 2.

 

 1. Concursul Interjudețean de Orientare Turistică ” Cupa Dumbrava Minunată”, ediția a VII –a, competiție înscrisă în CAERI pe 2022, secțiunea E, poziția 32.

 

La concursul de orientare turistică și-au anunțat participarea 18 echipaje, atât din județ ( Palatul Copiilor Suceava, Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc, Colegiul Militar ” Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, Colegiul Național ” Ștefan cel Mare„ Suceava, Școala Gimnazială Nr.1 Vadu Moldovei, Școala Gimnazială Oniceni, Școala Gimnazială ” M. Sadoveanu” Fălticeni ), cât și din țară ( Palatul Copiilor Iași, Palatul Copiilor Botoșani, Clubul Copiilor Victoria, jud. Brașov, Clubul Copiilor Roman, Clubul Sportiv Școlar Baia Sprie, jud. Maramureș, Liceul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie), însumând un număr de 110 copii și 13 cadre didactice.

Această competiție, ajunsă la a VII –a ediție se bucură de susținerea Federației Române de Orientare, prin persoana domnului inginer Patraș Florin, arbitru FRO și a altor cadre didactice cu mare experiență în domeniu, recunoscute la nivel național și nu numai.

 

Aceste două activități se organizează cu sprijinul direct al Primăriei Municipiului Fălticeni , care asigură cazarea, masa și transportul participanților la zona de concurs și în parteneriat cu ISJ Suceava și Colegiul ” Vasile Lovinescu” Fălticeni.

 

 

Coordonator cerc Orientare Turisică

Prof. Beraru Gabriel Dan

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

CLUBUL COPIILOR FĂLTICENI  va invita la :

CONCURS NAȚIONAL DE  ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

„O LUME MAI CURATĂ, O LUME MAI BUNĂ”

FĂLTICENI 11-13 OCTOMBRIE 2019

Prospectul concursului:

program-2019

 

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ARTĂ PLASTICĂ

 

CAEN_2019_SV_final

Proiecte locale_anexa_19

 

 

Dumbrava Minunata 2017 l

 

 

CONCURS NAȚIONAL DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

„O LUME MAI CURATĂ, O LUME MAI BUNĂ”

EDIȚIA a XI – a, CAER 2018 poziția 1376

Fălticeni,  2018

regulamentul concursului:

regulament O lume …2018

 

 

 


CAEN 2018

https://educatiafnonf.wordpress.com/2017/10/19/caen-2018/

——————————————————————————-

 

CONCURS  INTERJUDEȚEAN DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

„O LUME MAI CURATĂ, O LUME MAI BUNĂ”

EDIȚIA a X a, CAEIJ poz.1032

Fălticeni,  2017

În perioada 20-22 octombrie 2017, cercul de Orientare Turistică de la Clubul Copiilor Fălticeni, organizează Concursul Interjudeţean de Orientare Sportiv- turistică „ Cupa Dumbrava Minunată” ediţia a IV-a, competiţie cuprinsă în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene, la pagina 61, poziţia 1290.

Ca şi în anii trecuţi, competiţia nu s-ar fi putut desfăşura fără largul concurs al Primăriei Municipiului Fălticeni, prin persoana domnului primar prof. Cătălin Coman care a asigurat cazarea, masa şi transportul participanţilor la zona de concurs precum şi a DJTS Suceava care ne-a pus la dispoziţie materiale de premiere( cupe şi medalii).

La concurs şi-au anunţat participarea 15 echipaje , 6 din judeţ şi 9 din afara judeţului, totalizând aproximativ 70 de elevi şi 12 cadre didactice.

Competiţia se desfăşoară pe durata a două zile, sâmbătă 21 octombrie proba de medie distanţă – orientare în alergare – în pădurea Focşa de pe raza comunei Forăşti şi duminică 22 octombrie proba de sprint în oraşul Fălticeni. Clasamentul final se realizează prin cumularea rezultatelor din cele două zile de concurs, elevii fiind departajaţi pe categorii de vârstă şi sex ( fete, băieţi – 10,12,14,16,18 ani ).

În timpul dintre probele de concurs, participanţii vor putea vizita oraşul Fălticeni, muzeele, baza de agrement Nada Florilor şi se vor putea bucura de activităţile prilejuite de „ Sărbătoarea Mărului” eveniment organizat anual de Primăria Fălticeni.

———————————————————————

R E G U L A M E N T

Se poate vizualiza urmand unul din linkurile de mai jos:

Invitație, Regulament concurs O lume mai curata 2017

Regulament O lume mai curata 2017

———————————————————————–

 

 

Argument

Mediul este un domeniu prioritar în procesul de postaderare a României la Uniunea Europeană, o problematică ce începe să devină din ce în ce mai stringentă, după ce ani la rândul nu a existat interes faţă de acest subiect, în România. Protecţia mediului nu trebuie să fie doar o preocupare a marilor actori sociali, ci trebuie “exercitată” de către fiecare individ, încă de la vârste timpurii.

Societăţile moderne încep să realizeze că sunt pe cale nu numai de a-şi distruge mediul înconjurãtor, chiar de a-şi submina propriul viitor. O societate viabilă este aceea care îşi satisface nevoile fără a pune în pericol perspectivele generaţiilor viitoare. Aceastã definiţie presupune responsabilitatea fiecărei generaţii faţă de asigurarea posibilităţii ca următoarea generaţie sã beneficieze de o zestre naturală şi economicã nediminuată.

Plecând de la problemele locale privind degradarea mediulu precum poluarea aerului, apei, solului şi ajungând la ameninţarea la nivel panetar determinate de încălzirea globală, reducerea suprafeţelor forestiere, lipsa hranei ca urmare a degradării terenurilor, evidenţiază că aceste societăţi sunt departe de a fi durabile, ele pregãtindu-şi cu rapiditate propria lor distrugere. In mod evident, o economie ce provoacă schimbarea rapidă a climei – de care depinde capacitatea sa de producere a hranei nu poate fi viabilă, ca şi aceea care conduce la tăierea masivă a pădurilor ce asigură combustibilul, materia primă şi nu în ultimul rând oxigenul necesar vieţii.

În şcolile din România, nu există încă materii de sine stătătoare precum: protecţia mediului, ecologie sau dezvoltare durabilă. Materiile existente includ secvenţial informaţii care să vizeze protecţia mediului înconjurător. Acest gol poate fi umplut prin programe de tip “Eco – Şcoala”, sau în cadrul cercurilor de ecologie, protecţia mediului înfiinţate în şcoli sau în cluburile şi palatele din fiecare judeţ.

SCOP

Concursul urmăreşte conştientizarea importanţei cunoaşterii şi înţelegerii fenomenelor naturale care constituie factori de risc şi stabilirea influenţei activităţii antropice asupra minimizării sau maximizării efectelor manifestării acestora.

OBIECTIVE

Concursul naţional „O lume mai curată, o lume mai bună” îşi propune următoarele obiective:

 • conştientizarea şi asumarea responsabilităţii protejării mediului înconjurător;
 • formarea unor abilităţi de protejare a mediului, a propriei sănătăţi şi a celor din jur;
 • adoptarea iniţiativei individuale şi de grup precum şi dezvoltarea creativităţii;
 • încurajarea elevilor în găsirea unor soluţii de rezolvare a problemelor legate de mediu la nivel local, regional şi naţional;
 • identificarea dezechilibrelor produse de om, naturii;
 • găsirea unor soluții ce vizează ameliorarea daunelor făcute mediului.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

 • 20 – 22 OCTOMBRIE 2017

LOC DE DESFĂŞURARE

Concursul se va desfăşura la Clubul Copiilor Fălticeni, judeţul Suceava .

 

GRUP ŢINTĂ

Concursul vizează participarea elevilor din Palatele şi Cluburile copiilor, elevi din şcoli şi licee din clasele II – XII.

TEMATICA DE CONCURS

 • Protecţia pădurii; Ecologie forestieră; Monitoring forestier;
 • Poluarea atmosferei terestre şi procesele legate de acest fenomen;
 • Poluarea apei şi procesele legate de acest fenomen; exploatarea raţională a surselor de apă;
 • Poluarea solului şi procesele legate de acest fenomen; amenajarea terenurilor degradate;
 • Conservarea biodiversităţii;
 • Conservarea ecosistemelor;
 • Utilizarea ecologică a biotehnologiilor;
 • Tratamentul ecologic al deşeurilor;
 • Exploatarea surselor neconvenţinale de energie;
 • Promovarea unei agriculturi ecologice.

 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

 “Un suflet curat, o minte sănătoasă într-un mediu durabil!”

1) Concurs de proiecte de mediu, 21 octombrie 2017

2) Postere, fotografii, colaje, desene, 21 octombrie 2017

La subpunctul 1) Se poate participa direct sau indirect.

 • Participarea indirectă presupune transmiterea în format letric și/sau electronic a proiectului pe adresele menționate.
 • În cazul participării directe va fi evaluat atât conținutul, modul de realizare și redactare a proiectului (maxim 20 pagini)  cât şi modul de prezentare a acestuia (timpul de prezentare maxim, 10 minute).

La Subpunctul 2) Se vor trimite maxim 2 lucrări în format A4 sau două obiecte realizate în orice tehnică de lucru aleasă de participant. Lucrările vor fi etichetate corespunzător pentru a putea fi identificate.

Va fi realizată o aplicație practică în orizontul apropiat urmată de o probă de evaluare surpriză.

Nu se percepe taxă de participare!

Juriul va fi format din:

 • inspector școlar, ISJ Suceava;
 • reprezentant, Agenţia de Protecţie a Mediului Suceava;
 • profesori cu experienţă în domeniu;
 • director Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” – Fălticeni.

Se vor acorda după jurizare locurile I, II, III, menţiuni pe grupe de vârstă și secțiuni.

Toţi participanţii vor primi diplome de participare.

Se va realiza o expoziție și un CD cu lucrările participante.

Lucrările nu vor fi returnate.

 

Lucrările vor fi trimise prin poştă la adresa: Clubul Copiilor Fălticeni, str. Aleea Căminului nr. 2, Fălticeni, jud. Suceava, sau prin  mail: porofmarcel@yahoo.com, până la data de: 16 octombrie 2017 (data poştei).

 

COORDONATE DE CONTACT

Clubul Copiilor Fălticeni, str. Aleea Căminului nr.2, loc. Fălticeni, județul Suceava

Tel /fax 0230542472

Persoană de contact: Prof. dr. Porof Marcel, tel 0751227868, E-mail : porofmarcel@yahoo.com

Prof. Pascariu Daniela, tel. 0745849153, E–mail: danapas33@yahoo.com

 

Organizator

Clubul Copiilor şi Elevilor Fălticeni

Director,

prof. dr. Porof Marcel

 —————————————————————————————————————————————————-

 

Antet

 

 

FIŞĂ ÎNSCRIERE – PARTICIPARE

LA CONCURSUL INTERJUDEȚEAN

 „O LUME MAI CURATĂ, O LUME MAI BUNĂ”

EDIŢIA A  X- A, FĂLTICENI  – 2017

 

 

 

 

 

Prin prezenta, unitatea şcolară ……………………………………………………., confirmă participarea la Concursul interjudeţean „O lume mai curată, o lume mai bună”, organizat de Clubul Copiilor Fălticeni, în perioada 20 – 22 octombrie 2017, pentru secțiunea ……………………………….. cu următoarele lucrări:

 

 1. …………………………………………………………………………………..
 2. ……………………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………………………..

 

Menţionez că am primit regulamentul de desfăşurarea a concursului, sunt de acord cu prevederile acestuia şi mă angajez să îl respect.

Sunt de acord ca lucrarea/lucrările cu care particip să rămână la organizator şi nu solicit ca acestea să fie returnate.

Sunt de acord ca numele cât şi lucrarea/lucrările cu care particip să poată fi făcute publice şi folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi .

 

 

 

 

Data …………………..

 

 

 

Director,                                                                    Coordonator,

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————

 

 

Imagini de la ediţiile anterioare:

 


likeheartlaughterwowsadangry
0